0934.87.39.87

Search
Monday 18 December 2017
  • :
  • :

Một cuốn sách vô giá

Một cuốn sách dạy con người sống tốt và tốt hơn nửa. Mọi điều diễn ra trong thế giới này, tất cả mọi thứ chỉ nằm trong một cuốn sách. Là một cuốn sách của nhân loại.

Đọc sách, đọc cuốn sách này bạn sẽ trả lời được những câu hỏi cho chính bản thân mình:

Tại sao tôi phải đọc cuốn sách này?

Tôi là ai, tôi đến đây đến thế giới này để làm gì? tâm linh là gì?

Tôi phải sống như thế nào?

Tôi nên làm gì?

Ai có thể giúp tôi, dạy cho tôi những điều vô cùng quý giá mà không gì có thể mua được?

Tu luyện là gì?  tu như thế nào? pháp nào có thể giúp tôi “Ngộ” tất cả về sinh mệnh và vũ trụ?

Phật pháp là gì? tâm tính là gì? Đức (đạo đức) là như thế nào? làm sao tôi có thể “Nhẫn” V.V….

Đó là cuốn sách ” Chuyển pháp luân” được Sư phụ  Lý Hồng Chí công bố và suất bản năm 1995.  Chỉ đạo con người tu luyện, tu luyện chân chính, pháp môn tu luyện chân chính trong thời ký mạt pháp (mạt kiếp)

Hiện nay, có thể nói trên toàn thế giới học tập, đọc sách, tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của môn tu luyện “Pháp luân đạp pháp

Mọi người đọc sách, tải sách và nhiều thông tin khác về ” pháp luân đại pháp” tại đây.

đây nửa nhé!

Thế giới ủng hộ “pháp luân công” 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *