0934873987

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI ĐỎ TRÒN LÙN

35.000 

HẠT GIỐNG CÀ CHUA BI TRÒN LÙN ĐỎ
SX: [Nga]
Gói: 0.1gram, khoảng 15 hạt