0934873987

Hạt giống măng tây xanh

40.000  35.000 

Hạt giống măng tây xanh

Xuất xứ: [Nga] Dễ trồng

Gói 5g khoảng 100 hạt